EGR Clean

Yaccoline EGR Clean je prostriedok na čistenie ventilov EGR, VTG turbodúchadiel a spaľovacích komôr.

Je vhodný pre benzínové aj dieselové motory: odstraňuje nadbytok uhlíkových a gumových usadenín z ventilu EGR a turbodúchadiel s premenlivou geometriou bez nutnosti ich demontáže. Obnovuje výkon motora.

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE POUŽITIE:

Len pre profesionálne použitie. Nesprávne použitie môže poškodiť motor.

Pred akýmkoľvek zásahom skontrolujte hladinu motorového oleja a chladiacej kvapaliny, ako aj stav hadíc nasávania vzduchu: musia byť v dobrom stave bez prítomnosti oleja alebo inej tekutiny. Taktiež sa uistite, že motor nemá vysokú spotrebu oleja (nadmerne opotrebovaný motor sa nedoporučuje ošetrovať prípravkom EGR Clean). Pripojte diagnostické zariadenie k vozidlu, aby ste si overili jeho prípadné poruchy.

Ak sú tieto podmienky splnené, použite prípravok EGR Clean tak, že dôkladne dodržíte nasledujúci postup:

 1. Nechajte motor bežať, kým nedosiahne prevádzkovú teplotu
 2. Odpojte hadicu nasávania medzi snímačom prietoku vzduchu a prívodom vzduchu (za snímačom)
 3. Nechajte motor bežať pri 2'500 ot./min., umiestnite dýzu EGR Clean aerosólu na vzdialenosť 15 až 20 cm od prívodnej hadice vzduchu, pričom sa vytvorí kužeľový tvar vstrekovaného prípravku zodpovedajúci priemeru nasávacieho potrubia a tým sa dosiahne perfektná homogenita produktu vo vstupe vzduchu do motora
 4. Vykonajte 4 až 5 max. jednosekundových vstreknutí s intervalom 3 sekundy medzi jednotlivými vstreknutiami. Potom prikryte prívodnú hadicu rukou, aby sa znížil prietok nasávaného vzduchu, čím sa zaistí, že je výrobok správne spálený. Motor nechajte bežať 1 minútu pri otáčkach od 1'000 do 3'000 za minútu
 5. Ak otáčky motora klesajú pomaly, alebo sa otáčky motora zvyšujú, prípadne je počuť nadmerný hluk z motora, čo by naznačovalo, že oxidant (zmes vzduchu a prípravku) je príliš bohatý, je nutné znovu prikryť prívodnú hadicu vzduchu rukou, aby sa urýchlilo spálenie prípravku.
 6. Nastavte otáčky motora nad 3'500 otáčok za minútu, aby ste odstránili zvyšky z výfuku
 7. Trikrát opakujte operácie 4 až 6
 8. V prípade turbodúchadla s premenlivou geometriou odpojte vákuovú hadicu od wastegate (regulátor tlaku turbodúchadla) a pripojte k nemu ručnú vákuovú pumpu
 9. Ručne aktivujte wastegate medzi každým novým vstreknutím prípravku. Na vozidlách s elektronickou reguláciou sa táto činnosť vykonáva prostredníctvom diagnostického zariadenia
 10. Opakujte krok 4 až 9, kým aerosól EGR Clean nie je prázdny
 11. Vypnite motor
 12. Znovu namontujte demontované komponenty
 13. Na vymazanie chybových kódov použite diagnostické zariadenie

Operácie 8, 9 a 10 nie sú povinné, ak sa vykonáva iba čistenie EGR.

Na zlepšenie čistenia odporúčame, aby sa použil prípravok Yaccoline Optimizer Vidange a je nutné vykonať výmenu motorového oleja.

Po dokončení ošetrenia sa odporúča aplikovať do palivovej nádrže jednu dávku Yaccoline Antifumée Diesel pre dieselové motory, alebo Yaccoline Nettoyant Carburateur/Injectur pre benzínové motory.

Toto ošetrenie čistí celý vstrekovací systém pre lepšie spaľovanie paliva.

Copyright www.maxx-marketing.net

Chcem odoberať novinky

Kontakty

M.E.T consulting s.r.o.

+421 911 575 748

info@yaccooleje.sk

yacco logo male