Super Transhyd 400 HV46

Super Transhyd 400 HV46 je mazivo špeciálne vyvinuté pre hydraulické systémy operujúce pri akýchkoľvek teplotách a za veľmi ťažkých podmienok

Ponúka vynikajúce vlastnosti proti opotrebovaniu. Je vhodné pre mnohé oblasti použitia: poľnohospodárstvo, stavebníctvo, priemysel, atď.

Je k dispozícii v niekoľkých viskozitách, ktoré spĺňajú požiadavky OEM a požiadavky rôzneho pracovného nasadenia strojov.

Vlastnosti a výhody:

  • Veľmi vysoký viskozitný index zabezpečuje stabilnú viskozitu bez ohľadu na teplotu
  • Vynikajúca odolnosť voči oxidácii a strihu ponúka zvýšenú stabilitu oleja v celom rozsahu životnosti
  • Veľmi nízky bod tuhnutia pre jednoduché štartovanie a čerpateľnosť aj pri veľmi nízkej teplote
  • Nie je agresívne voči tesneniam
  • Veľmi dobrá filtrovateľnosť s vodou alebo bez vody
  • Vynikajúce protioderové, protipenivé a antikorózne vlastnosti
  • Nezadržiava vzduch a poskytuje vynikajúcu demulgáciu pre optimálne mazanie aj pri ťažkých prevádzkových podmienkach

Špecifikácie:

  • Afnor NF E 48-603 HV; Cincinnati P68, P69, P70; Eaton Visckers M-2950 a I-286-S
  • Denison HF0, HF1 a HF2
  • DIN 51524 časť 3 HVLP

Pre zariadenia, ktoré vyžadujú zvýšenú stabilitu v strihu: Poclain, NewHolland (Hesston Braud) Rousseau používajte Yacco Super Transhyd 500 HV 46+.

Copyright www.maxx-marketing.net

Chcem odoberať novinky

Kontakty

M.E.T consulting s.r.o.

+421 911 575 748

info@yaccooleje.sk

yacco logo male