Yahypo PG

Yahypo PG je syntetický "polyglykolový" olej pre prevodovky a redukcie hnacích náprav.

Je špeciálne vyvinutý pre ozubené kolesá prevodoviek a ozubené kolesá redukcií, ktoré pracujú v náročných podmienkach pri veľkých teplotných zmenách a vysokej vlhkosti.

Yahypo PG olej je dostupný v niekoľkých viskozitých triedach (ISO VG 220 a ISO VG 320).

Vlastnosti a výhody:

V porovnaní s minerálnymi olejmi používanie Yahypo PG poskytuje:

  • Nižší koeficient trenia a úsporu energie
  • Vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu a vlastnosti pri extrémnych tlakoch poskytujú lepšiu ochranu priemyselných prevodov (na styčných plochách kov na kov)
  • Vynikajúcu tepelnú a mechanickú stabilitu, ktorá umožňuje predĺženie intervalov výmeny a zníženie nákladov na údržbu a prevádzku
  • Lepšiu ochrana neželezných povrchov redukcií a závitových (maticových) prevodov (kontakt oceľ na bronz). Nepoužívajte ak je v kontakte hliník a bronz
  • Miešateľnosť s vodou a vynikajúcu ochrana voči korózii - pre optimálnu ochranu častí pred koróziou je dôležité zabrániť častému vnikaniu vody do zariadenia

Špecifikácie:     

  • ISO 12925-1 type CKE
  • ANSI/AGMA 9005 E02 (EP)
  • David Brown S1.53.105G
  • Flender AG
  • Bonfiglioli

UPOZORNENIE PRI POUŽITÍ:

Nie je kompatibilný s minerálnymi olejmi a niektorými syntetickými olejmi (PAO).

V prípade nevhodného použitia tejto kvapaliny je nutné náplň vypustiť za tepla, vyčistiť systém a skrátiť následný servisný interval výmeny oleja.

Skontrolujte kompatibilitu s komponentmi systému (tesnenia, farby atď.).

Yahypo PG nie je agresívny voči tesneniam, avšak je odporúčané použitie tesnení z fluoridovaného uhľovodíka v prevádzke pri vysokej teplote (> 100 ° C).

Copyright www.maxx-marketing.net

Chcem odoberať novinky

Kontakty

M.E.T consulting s.r.o.

+421 911 575 748

info@yaccooleje.sk

yacco logo male